Keskkonnapoliitika

KESKKONNAPOLIITIKA

Meie usume, et meelelahutusäri tegevuse all ei tohiks kannatada loodus ega keskkond meie ümber. Meelelahutus on meeltele lubatud luksus, aga terve ja puhas loodus on allikas meie kõigi baasvajadustele. Loodus, oma kõige lopsakamas ja rohelisemas võtmes on aluseks keskkonnale ja see omakorda ühiskonnale. Puhta keskkonna ja looduse säilimine peaksid seega olema meie kõigi ühisväärtus ja ka -vastutus.

Tallinna Kontserdimaja kui ettevõte, võtab väärikalt vastutuse oma ökoloogilise jalajälje ja tarbimise eest ning selle struktuurseks elluviimiseks on rakendanud oma ettevõttes keskkonnajuhtimise poliitika.

Keskkonna juhtimissüsteem on meile aluseks püüelda selle poole, et kõik tehtud otsused ja valikud oleksid ettevõttele jätkuvalt kasumlikud ja efektiivsed, aga sealjuures ka keskkonna suhtes teadlikud ja säästlikud.

Iga Kontserdimaja külastaja, nii meelelahutuse tarbija kui ka pakkuja jätab endast maha ökoloogilise jälje, millise suurust soovime toimumispaigana vähendada. Keskkonnsäästliku poliitika järjepidevaks elluviimiseks suunab Kontserdimaja ürituste piletitele lisatud teenustasu summas 1,00 € ettevõtte keskkonnasäästlikusse arengusse.

 

Rakendatud keskkonnapoliitikaga võtame omale südameasjaks:

 • panustada keskkonnasõbralikesse tehnoloogiatesse vähendamaks paberi tarbimist;
 • sorteerida kohusetundlikult kõiki vältimatult tekkivaid jäätmeid;
 • eelistada kohvikutes kodumaist toodangut ja kasvatada iga-aastaselt mahemärgistusega toodete valikut;
 • tarbida mõistlikult soojus-, vee- ja elektrienergiat;
 • ürituste- ja hooajavälisel ajal viia üleüldine tarbimine miinimumini.

Iga meie maja külastaja on tarbija, kelle tarbimine põhineb eelistustel. Me soovime iga külastaja, kui tarbija tähelepanu juhtida teadlikele valikutele. Just iga indiviidi teadlikud valikud on suures pildis keskkonnahoidlikkuse aluseks.

 

Head külastajad, julgustame Teid:

 • valima füüsilise pileti asendamiseks paberivabu võimalusi. Kontserdimajas piisab piletikontrollis SebraPileti avamisest mobiiltelefonis või ürituse pileti esitamisest Piletilevi uues TaskuSebras;
 • tellima meelepärast kohvilauda vaheajaks veebilehe kaudu ette. Nii aitate meil optimeerida tellitavaid söögikoguseid ja seega vähendada toidu raisku minemist;
 • valima transpordivahendiks alternatiive sõiduautole. Kontserdimajja pääseb hõlpsasti bussi, trammi ja trolliga. Kesklinna piires asume vaid jalutuskäigu ja/või jalgrattasõidu kaugusel.

Armas Kontserdimaja klient ja korraldaja, ka Teie saate mõne teadliku sammuga meie keskkonnahoidlikkusele kaasa aidata.

 

Palume Teil:

 • vältida artistide toitlustamisel ühekordsete nõude kasutamist, eriti plastmass nõusid. Toitlustage oma artiste väärikalt ning küsige selleks meie käest serviise;
 • aidata sorteerida prügi, asetades tekkinud jäätmed õigesse prügikasti. Valikust leiate prügikastid klaasile, taarale, paberile/papile, biojäätmetele ja olmejäätmetele;
 • garderoobist lahkudes sulgege teleka ekraan ning kustutage tuled. Sellega aitate piirata elektrienergia alusetut raiskamist;
 • kriitiliselt hinnata just konverentsiklientidele loodavate kinkekottide sisu ning koostööpartnerite poolt pakutavate tasuta toodete valikut ja nende hulka.
 • BOLT ja TUUL tõukerattad!
  Alexela Kontserdimaja läheduses on võimalus rentida ka Bolt’i ja Tuul’e tõukerattaid. Elektriliste tõukerataste kasutamine vähendab CO2 heitkoguseid, liiklusummikuid ja õhusaastet ning muudab linnakeskkonna paremaks.
  Leia vaid ratas, tee lukust lahti rakendusega, järgi ohutusreegleid ning pargi hoolikalt.
 • Teave ümbruskonna parkide, maastiku ja looduskaitsealade kohta: https://visittallinn.ee/eng/visitor/map?object_category_id=483

 

GREEN KEY

Keskkonnamärgis Green Key (Roheline Võti) on juhtiv keskkonnaalane kvaliteedimärgis, mida on hetkel Eestis võimalik taodelda turismiasutustel, atraktsioonidel ja konverentsikeskustel. Aastal 2018 sai Tallinna Kontserdimajast Eesti esimene ja hetkel ka ainukene roheline meelelahutus- konverentsikeskus, millele on antud keskkonnamärgis omistatud. Läbi rahvusvahelise märgise, loodame oma keskkonnahoidlikke hoiakuid kuvada ja kommunikeerida ka rahvusvahelistele klientidele. Meie eesmärgiks on aidata Eesti rahvusvaheliste keskkonnaalaste konverentside kaardile kui potentsiaalse sihtkohana ning kandes ise auga Green Key märgist saame sellega anda oma panuse.